Islam en medische ethiek

Terug naar alle video-lezingen

Islam en medische ethiek

Prof. dr. Mohammed Ghaly is tijdens deze lezing over Islam en Medische Ethiek ingegaan op hoe deze nieuwe en uitdagende ethische vragen benaderd worden vanuit een islamitisch perspectief, wat deze benadering “islamitisch” maakt en in hoeverre deze verschilt van andere (niet) religieuze benaderingen. Andere vragen die aan bod gekomen zijn: wie spreekt namens de islamitisch medische ethiek in de hedendaagse tijd? En hebben we te maken met een homogeen domein of met verschillende geluiden daarbinnen? Hoe kunnen artsen en beleidsmakers in de praktijk omgaan met deze islamitische perspectieven?

Spreker(s)

Mohammed Ghaly - Universiteit Leiden

Gerelateerde modules

Commentaar van deelnemers