Inleiding islamitische theologie

Terug naar alle online cursussen

Inleiding islamitische theologie

Om de theologische opvattingen van soennieten en sjiieten, maar ook van radicale politieke groeperingen als de Al-Qaeda en Daesh/IS te begrijpen, moeten we terug naar de ontstaansgeschiedenis van de speculatieve theologie (kalam).

In de eerste eeuwen van de islam zijn verschillende theologische scholen ontstaan, die elk hun eigen benaderingswijzen van de bronnen van de islam hebben. In deze cursus zullen we ingaan op deze verschillende benaderingswijzen en aandacht besteden aan belangrijke thema’s zoals het Godsbeeld, predestinatie en vrije wil, en de theodicee. 

In deze module gaan we tevens in op theologische scholen in de Nederlandse context. Verder is deze module bedoeld als inleiding.

Online cursus

Cursus op locatie

Basis/verdiepend

Verdiepend

Verzwaard/onverzwaard

Verzwaard en onverzwaard. De onverzwaarde versie is later dit jaar beschikbaar.

Data en locatie

Kosten

De kosten van deze cursus hangen af van de specifieke invulling zoals locatie, duur, en aantal deelnemers.

Leiden Islam Academie streeft ernaar om kennis over islam-gerelateerde onderwerpen zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar te maken. We stemmen dit graag met u af.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Gebruik de knop hiernaast om contact met ons op te nemen over deze cursus.

Samenwerkingspartner

Aanbevelingen en commentaren