Medisch ethische kwesties rondom het levenseinde in de islam

Terug naar alle online cursussen

Medisch ethische kwesties rondom het levenseinde in de islam

Deze module bestaat uit een workshop waarin op interactieve wijze wordt gesproken over religieuze rituelen en gebruiken van moslims gedurende leven, ziekte en sterven.

Tijdens de workshop komen verschillende religieuze opinies over medisch ethische kwesties rondom het levenseinde aan bod, zoals het vertellen van de diagnose, het staken van (zinloos) medisch handelen, pijnbestrijding, palliatieve sedatie en euthanasie. Vervolgens wordt deze kennis toegepast aan de hand van casuïstiek uit de spreekkamer. De module reikt voorbeelden van concrete formuleringen voor het communiceren van een terminale diagnose aan. Er wordt gereflecteerd op de praktische uitwerking van de islamitische ethiek in de Nederlandse context. 

Voor wie?

De module is geschikt voor professionals in de zorg en studenten geneeskunde en andere geïnteresseerden. 

Opzet

Deze module wordt door de docent in verschillende vormen aangeboden. In de Agenda vindt u hierover informatie.

Online cursus

Cursus op locatie

Basis/verdiepend

Verdiepend

Verzwaard/onverzwaard

Verzwaard en onverzwaard. De onverzwaarde versie is later dit jaar beschikbaar.

Deze module wordt ook verzwaard aangeboden, doordat het regelmatig in aangepaste vorm als geaccrediteerde cursus bij medische instellingen wordt opgevoerd. Neem voor meer informatie contact op met ons bureau. Houd eveneens de Agenda in de gaten.

Data en locatie

Kosten

De kosten van deze cursus hangen af van de specifieke invulling zoals locatie, duur, en aantal deelnemers.

Leiden Islam Academie streeft ernaar om kennis over islam-gerelateerde onderwerpen zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar te maken. We stemmen dit graag met u af.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Gebruik de knop hiernaast om contact met ons op te nemen over deze cursus.

Samenwerkingspartner

Aanbevelingen en commentaren

“Door mijn islamitische achtergrond was mij al veel bekend, maar heb meer diepgang kunnen krijgen in palliatieve zorg rondom islamitische patiënten.”

“Casuïstiek + toelichting van docenten heel interessant.”