Onze missie

De Leiden Islam Academie is een initiatief van de Universiteit Leiden om het islamonderwijs een nieuwe vorm en richting te geven. De Academie biedt de aanwezige academische kennis en expertise op het gebied van islamonderzoek in Nederland buiten de universiteit aan. Op deze wijze willen we bijdragen aan maatschappelijke behoeften. Ook genereert onderwijs op deze wijze ook nieuw onderzoek.

Kennis bieden we aan in de vorm van korte onderwijs-modules en door onderwijs-op-maat. Deze pakketten worden ontwikkeld op verzoek van, en in samenwerking met, maatschappelijke partners zoals islamitische studentenverenigingen, politie, huisartsenopleiding, rechterlijke macht, diplomatieke dienst, scholen, etc.

De Academie heeft als visie dat een bredere kennis over islam – als religie, maar ook als beschaving, ethiek, mystiek, of in radicale en politieke vorm – de discussie over, en beleving van, ‘islam’ in een bredere context zal plaatsen.

Islam bestuderen in Leiden

Aan de Universiteit Leiden kunnen studenten in verschillende opleidingen de islam bestuderen. Op bachelorniveau in de opleidingen Religiewetenschappen en Midden-Oostenstudies. Voor alle studenten in de bachelorfase is er de minor Islam: Religion and Society. Ook biedt Leiden twee masteropleidingen aan op het gebied van islam: Theology and Religious Studies en Islamic Studies.

De Universiteit Leiden heeft ook een groot aantal wetenschappers die, ieder op hun eigen terrein, onderzoek doen naar islam-gerelateerde onderwerpen. De meeste van deze onderzoekers zijn lid van het Leiden University Centre for the Study of Islam and Society (LUCIS). De Leiden Islam Academie is één van de onderdelen van LUCIS.

Ons Team

De algemene verantwoordelijkheid voor de Leiden Islam Academie is in handen van de directeur Maurits Berger; hoogleraar Islam en het Westen aan de Universiteit Leiden. De directeur wordt bijgestaan door de vice-directeur en programmacoördinator, Fatiha Azzarhouni, die tevens docent is.

Academische Kring en Experts

De volgende wetenschappers en experts zijn verbonden aan de Leiden Islam Academie.

Raad van Advies

De Raad van Advies komt eenmaal per jaar samen om het team te adviseren. De Raad van Advies bestaat uit de volgende personen:

Adviseurs

  • John Marks is senior advisor bij Leiden Islam Academie. Leiden University Visiting Scholar in Peacebuilding and Social Entrepreneurship, former CEO Search for Common Ground.
  • Gijs van Beek
  • Roel Simons is filmmaker en change agent in het onderwijs, stedelijke ontwikkeling en andere gebieden.

Opdrachtgevers en Partners