Opvoeders

Voor moslimouders kan het zoeken naar richtlijnen voor opvoeding een moeilijke zoektocht zijn, ook al – of misschien wel omdat – er op internet veel opvoedadviezen circuleren. Het onderwerp islam en opvoeding komt steeds duidelijker in het vizier als een centraal aspect in samenlevingsvraagstukken.