Bahaeddin Budak

Vakdocent opleiding leraar islamgodsdienst, Hogeschool InHolland

Functie

Coördinator en vakdocent van de opleiding leraar islamgodsdienst, Hogeschool InHolland.

Gebied van expertise

Koranwetenschappen; Hadithwetenschappen; Sira (levensloop van de profeet Muhammed); Aqida (geloofsleer); Fiqh (praktische theologie); Tafsir (Koranexegese), Islamitische pedagogiek; Islam educatie in Nederland.

College-modules

Geen college-modules gevonden

Video-lezingen

Geen video-lezingen gevonden