Onderwijs, lezingen en advies

De Leiden Islam Academie verzorgt onderwijs in modules. Voor iedereen die meer wil weten over de islam, in het bijzonder de islam in Nederland. Bekijk een korte video-lezing, volg een college, of stel een pakket samen voor uw organisatie.

Aanmelden

Denktank Diversiteit – meld je nu aan!

Binnenkort starten er in Utrecht en in Tilburg/Breda nieuwe Denktanks

Denktank 'Islam in Nederland'

Wil jij met een klein groepje toegewijde studenten praten en meedenken over diversiteit en over actuele sociale kwesties die daarmee te maken hebben, zoals religie en polarisatie? En wil je jouw steentje bijdragen aan een betere toekomst van Nederland? De Denktank Diversiteit biedt je die mogelijkheid. Je krijgt de kans om te werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling, en aan de opbouw van een uniek en divers netwerk.

Wat is de Denktank?

De Denktank Diversiteit biedt een platform om te onderzoeken waarom de acceptatie van diversiteit in Nederland niet vlekkeloos verloopt: waar liggen de knelpunten, waarom, en wat zou eraan gedaan kunnen worden? De Denktank is een veilige plek om over persoonlijke ervaringen te praten en geeft studenten met verschillende achtergronden de kans om elkaar beter te leren kennen en hun mening over maatschappelijke issues aan te scherpen.

De Denktank heette in eerste instantie 'Islam in Nederland', omdat de islam een onderwerp is dat telkens weer naar voren komt als er over diversiteit in Nederland wordt gesproken. Maar deze benaming zorgde voor verwarring: de Denktank is uitdrukkelijk bedoeld voor verschillende studenten, met uiteenlopende levensovertuigingen, en hoewel er zeker over de islam wordt gesproken, gaat het dan over de vraag waarom de aanwezigheid van de islam door sommige Nederlanders als problematisch wordt ervaren, en niet over de islam an sich. 

Werkwijze

De Denktank maakt gebruik van jouw (verborgen) talenten en van jouw vermogen tot kritische reflectie. Je krijgt de ruimte om een eigen agenda op te stellen en ‘out-of-the-box’ te denken. De eerste bijeenkomsten zullen vooral bestaan uit gesprekken: over jezelf, je ideeën en opvattingen, hoe je aankijkt tegen Nederland, en tegen jouw rol daarin. Deze gesprekken zullen op verschillende manieren worden gestimuleerd: door boeken, theaterstukken of films, maar vooral ook – natuurlijk! – door de actualiteit. Na een eerste fase van een paar maanden waarin de deelnemers elkaar leren kennen en over diversiteit discussiëren gaan jullie aan het werk aan een concreet project, dat elke Denktank zelf bedenkt, opzet en uitvoert.

Wat kun je verwachten van ons?

Je krijgt intensieve begeleiding, en een groep van maatschappelijke partners en sociaal ondernemers is bereid om met je mee te denken om tot concrete projecten te komen die jij met jouw team uitvoert.

Tijdsbesteding

Reken op minimaal twee bijeenkomsten van 3 uur per maand. Tussendoor wordt er via de mail of de app verder gediscussieerd, en dat kost ook tijd. Je neemt voor minimaal een half jaar deel aan de Denktank, en voor maximaal de tijd dat je nog studeert. Met oud-leden houden we graag contact via het Denktanknetwerk. Als je het Denktanktraject helemaal hebt doorlopen en hebt bijgedragen aan het opzetten van een project ontvang je een certificaat.

Wat verwachten wij van jou?

We verwachten van jou dat je begaan bent met het onderwerp, daar ook echt iets aan wilt doen, en daartoe jouw persoonlijkheid en talent wilt aanspreken op manieren die je nog niet eerder had geprobeerd.

Als je erin stapt, verplicht je jezelf ertoe in ieder geval een half jaar mee te doen. Je moet beseffen dat je een extra verplichting aangaat buiten je studie.

Solliciteren

Je kunt je nu opgeven voor de Denktanks in de regio Utrecht en in de regio Tilburg, die in september/oktober 2018 van start zullen gaan.

Let op: deze mogelijkheid is alleen voor jongeren die studeren aan een universiteit of hogeschool: geslacht, huidskleur of religie doet er niet toe, maar wij zullen er wel naar streven zo gevarieerd mogelijke Denktankgroepjes samen te stellen.

Om je aan te melden: klik op 'aanmelden' hieronder en vul het formulier op deze webpagina in. Je ontvangt binnen twee weken bericht van ons.

We hopen je binnenkort te kunnen begroeten!

Het Denktank-team:

Maurits Berger: begeleider (vooral op inhoud)
Roel Simons: begeleider (vooral op projecten)
Ellen van de Bovenkamp: dagelijks begeleider
Fatiha Azzarhouni: adviseur/begeleider

Links en downloads

VPRO Tegenlicht-documentaire ‘Branding Europe’

Uitvoering van en deelname aan twee sessies van het Twee Maten project

Aanmelden

Ons Team

De algemene verantwoordelijkheid voor de Leiden Islam Academie is in handen van de directeur Maurits Berger; hoogleraar Islam en het Westen aan de Universiteit Leiden. De directeur wordt bijgestaan door de vice-directeur en programmacoördinator, Fatiha Azzarhouni, die tevens docent is.

Academische Kring en Experts

De volgende wetenschappers en experts zijn verbonden aan de Leiden Islam Academie.