Online cursussen

Wij bieden:

College-modules bieden de mogelijkheid om academische kennis op te doen over islam gerelateerde onderwerpen zonder dat u zich hoeft in te schrijven aan de universiteit. Een college-module bestaat bijvoorbeeld uit drie onderdelen van elk 2 tot 4 uur. Hieronder vindt u de modules die de Leiden Islam Academie aanbiedt.

Niveau:

De modules zijn geschikt voor personen die het voortgezet onderwijs hebben gevolgd. Wilt u de module volgen op universitair niveau dan bestaat daartoe de mogelijkheid door het maken van extra opdrachten. De module staat dan gelijk aan 1 ECTS*.

Online of op locatie:

Sommige modules worden gegeven als online colleges, andere op locatie.

Online modules:

Er zijn twee soorten online modules: ‘onverzwaard’ en ‘verzwaard’.

  • - De ‘onverzwaard’ online module doorloopt u in uw eigen tempo. U kunt beginnen en eindigen wanneer u wilt.
  • - De ‘verzwaarde’ online module is onder begeleiding van een docent, en moet in een vastgestelde periode worden doorlopen. Naast literatuur en videocolleges maakt u ook opdrachten en toetsen. U kunt deze module alleen op vastgestelde data beginnen (zie de Agenda).

Certificaat:

Na het succesvol doorlopen van de module ontvangt u een Certificaat van Deelname. Als u een module op universitair niveau heeft doorlopen, ontvangt u een Uitgebreid Certificaat van Deelname, met een gedetailleerde beschrijving van de cursusonderdelen.

*Let wel: de Leiden Islam Academie kan zelf geen studiepunten verstrekken. Het Uitgebreid Certificaat van Deelname dient slechts als erkenning voor de hoeveelheid werk dat is verricht. Het is aan de deelnemer om aan zijn/haar universiteit te vragen of zij deze werkzaamheden als studiepunt wil erkennen.

Terug naar Aanbod OnderwijsArchief

Online cursussen

Meer informatie over online college-modules >

Meer informatie over online college-modules

Wij bieden:

College-modules bieden de mogelijkheid om academische kennis op te doen over islam gerelateerde onderwerpen zonder dat u zich hoeft in te schrijven aan de universiteit. Een college-module bestaat bijvoorbeeld uit drie onderdelen van elk 2 tot 4 uur. Hieronder vindt u de modules die de Leiden Islam Academie aanbiedt.

Niveau:

De modules zijn geschikt voor personen die het voortgezet onderwijs hebben gevolgd. Wilt u de module volgen op universitair niveau dan bestaat daartoe de mogelijkheid door het maken van extra opdrachten. De module staat dan gelijk aan 1 ECTS*.

Online of op locatie:

Sommige modules worden gegeven als online colleges, andere op locatie.

Online modules:

Er zijn twee soorten online modules: ‘onverzwaard’ en ‘verzwaard’.

  • - De ‘onverzwaard’ online module doorloopt u in uw eigen tempo. U kunt beginnen en eindigen wanneer u wilt.
  • - De ‘verzwaarde’ online module is onder begeleiding van een docent, en moet in een vastgestelde periode worden doorlopen. Naast literatuur en videocolleges maakt u ook opdrachten en toetsen. U kunt deze module alleen op vastgestelde data beginnen (zie de Agenda).

Certificaat:

Na het succesvol doorlopen van de module ontvangt u een Certificaat van Deelname. Als u een module op universitair niveau heeft doorlopen, ontvangt u een Uitgebreid Certificaat van Deelname, met een gedetailleerde beschrijving van de cursusonderdelen.

*Let wel: de Leiden Islam Academie kan zelf geen studiepunten verstrekken. Het Uitgebreid Certificaat van Deelname dient slechts als erkenning voor de hoeveelheid werk dat is verricht. Het is aan de deelnemer om aan zijn/haar universiteit te vragen of zij deze werkzaamheden als studiepunt wil erkennen.

Meer informatie over college-modules op locatie >

Meer informatie over college-modules op locatie

Bij college-modules op locatie volgt u het college van een docent, ergens in het land of aan de universiteit Leiden. Deze collegemodules kunnen ook in samenwerking met een organisatie worden aangeboden. U kunt op aanvraag een Certificaat van Deelname krijgen.

Ook college-modules op locatie hebben de optie om als verzwaarde module gevolgd te worden door het lezen van literatuur en maken van opdrachten en toetsen. Verzwaarde modules worden gegeven bij minimaal 20 inschrijvingen. Wanneer u deze opdrachten met voldoende resultaat heeft afgerond, krijgt u een Uitgebreid Certificaat van Deelname waarin de werkzaamheden worden gelijkgesteld aan 1 ECTS aan studiepunten*.

*Let wel: de Leiden Islam Academie kan zelf geen studiepunten verstrekken. Het Uitgebreid Certificaat van Deelname dient slechts als erkenning voor de hoeveelheid werk dat is verricht. Het is aan de deelnemer om aan zijn/haar universiteit te vragen of zij deze werkzaamheden als studiepunt wil erkennen.
Terug naar Aanbod Onderwijs

Nieuwe modules binnenkort uit!

Denktank Diversiteit

Aanmelden

Denktank Diversiteit – meld je nu aan!

Binnenkort starten er in Utrecht en in Tilburg/Breda nieuwe Denktanks

Denktank 'Islam in Nederland'

Wil jij met een klein groepje toegewijde studenten praten en meedenken over diversiteit en over actuele sociale kwesties die daarmee te maken hebben, zoals religie en polarisatie? En wil je jouw steentje bijdragen aan een betere toekomst van Nederland? De Denktank Diversiteit biedt je die mogelijkheid. Je krijgt de kans om te werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling, en aan de opbouw van een uniek en divers netwerk.

Wat is de Denktank?

De Denktank Diversiteit biedt een platform om te onderzoeken waarom de acceptatie van diversiteit in Nederland niet vlekkeloos verloopt: waar liggen de knelpunten, waarom, en wat zou eraan gedaan kunnen worden? De Denktank is een veilige plek om over persoonlijke ervaringen te praten en geeft studenten met verschillende achtergronden de kans om elkaar beter te leren kennen en hun mening over maatschappelijke issues aan te scherpen.

De Denktank heette in eerste instantie 'Islam in Nederland', omdat de islam een onderwerp is dat telkens weer naar voren komt als er over diversiteit in Nederland wordt gesproken. Maar deze benaming zorgde voor verwarring: de Denktank is uitdrukkelijk bedoeld voor verschillende studenten, met uiteenlopende levensovertuigingen, en hoewel er zeker over de islam wordt gesproken, gaat het dan over de vraag waarom de aanwezigheid van de islam door sommige Nederlanders als problematisch wordt ervaren, en niet over de islam an sich. 

Werkwijze

De Denktank maakt gebruik van jouw (verborgen) talenten en van jouw vermogen tot kritische reflectie. Je krijgt de ruimte om een eigen agenda op te stellen en ‘out-of-the-box’ te denken. De eerste bijeenkomsten zullen vooral bestaan uit gesprekken: over jezelf, je ideeën en opvattingen, hoe je aankijkt tegen Nederland, en tegen jouw rol daarin. Deze gesprekken zullen op verschillende manieren worden gestimuleerd: door boeken, theaterstukken of films, maar vooral ook – natuurlijk! – door de actualiteit. Na een eerste fase van een paar maanden waarin de deelnemers elkaar leren kennen en over diversiteit discussiëren gaan jullie aan het werk aan een concreet project, dat elke Denktank zelf bedenkt, opzet en uitvoert.

Wat kun je verwachten van ons?

Je krijgt intensieve begeleiding, en een groep van maatschappelijke partners en sociaal ondernemers is bereid om met je mee te denken om tot concrete projecten te komen die jij met jouw team uitvoert.

Tijdsbesteding

Reken op minimaal twee bijeenkomsten van 3 uur per maand. Tussendoor wordt er via de mail of de app verder gediscussieerd, en dat kost ook tijd. Je neemt voor minimaal een half jaar deel aan de Denktank, en voor maximaal de tijd dat je nog studeert. Met oud-leden houden we graag contact via het Denktanknetwerk. Als je het Denktanktraject helemaal hebt doorlopen en hebt bijgedragen aan het opzetten van een project ontvang je een certificaat.

Wat verwachten wij van jou?

We verwachten van jou dat je begaan bent met het onderwerp, daar ook echt iets aan wilt doen, en daartoe jouw persoonlijkheid en talent wilt aanspreken op manieren die je nog niet eerder had geprobeerd.

Als je erin stapt, verplicht je jezelf ertoe in ieder geval een half jaar mee te doen. Je moet beseffen dat je een extra verplichting aangaat buiten je studie.

Solliciteren

Je kunt je nu opgeven voor de Denktanks in de regio Utrecht en in de regio Tilburg, die in september/oktober 2018 van start zullen gaan.

Let op: deze mogelijkheid is alleen voor jongeren die studeren aan een universiteit of hogeschool: geslacht, huidskleur of religie doet er niet toe, maar wij zullen er wel naar streven zo gevarieerd mogelijke Denktankgroepjes samen te stellen.

Om je aan te melden: klik op 'aanmelden' hieronder en vul het formulier op deze webpagina in. Je ontvangt binnen twee weken bericht van ons.

We hopen je binnenkort te kunnen begroeten!

Het Denktank-team:

Maurits Berger: begeleider (vooral op inhoud)
Roel Simons: begeleider (vooral op projecten)
Ellen van de Bovenkamp: dagelijks begeleider
Fatiha Azzarhouni: adviseur/begeleider

Links en downloads

VPRO Tegenlicht-documentaire ‘Branding Europe’

Uitvoering van en deelname aan twee sessies van het Twee Maten project

Aanmelden

Archief: alle modules die zijn gegeven