Dr. Nico Landman

Universitair hoofddocent islamologie

Functie

Universitair hoofddocent islamologie en opleidingscoördinator van de bacheloropleiding Islam en Arabisch en het masterprogramma Religies in Hedendaagse Samenlevingen.

Gebied van expertise

Islam in West-Europa; Turkse islam; religieuze diversiteit in Turkije; Profetenverhalen in de islam.

College-modules

Geen college-modules gevonden

Video-lezingen

Geen video-lezingen gevonden