Koranteksten lezen in vergelijkend perspectief

Terug naar alle online cursussen

Koranteksten lezen in vergelijkend perspectief

De Koran vormt de basis van de islam. Deze module gaat in op hoe koranwetenschappers de koran bestuderen. Tijdens twee avonden nemen de deelnemers gezamenlijk enkele koran teksten door en leren verschillende exegetische leestradities (tafsir) kennen. De deelnemers lezen ook enkele bijbel teksten in vergelijkend perspectief.

In de vroegste geschiedenis van de islam dacht de prille moslimgemeenschap na over fundamentele existentiële vragen: Wat kun je als mens weten over wat God wil? Hoe verhoudt Gods almacht zich tot de zondigheid van mensen? Welke eigenschappen heeft God en hoe kunnen we deze als mens kennen? Op basis van de verschillende antwoorden op deze vragen ontstonden theologische stromingen. Sommige stromingen namen de tekst van de Koran letterlijk, andere begrepen deze metaforisch. Heeft God bijvoorbeeld letterlijk ogen en oren, of kunnen mensen zich daar geen voorstelling van maken?

In deze cursus gaan we in op verschillende exegetische tradities. Dit doen we door zelf teksten te gaan lezen, bijvoorbeeld het ‘Troonvers’, maar ook over de positie van de vrouw en profeten verhalen. Ook zullen de cursisten ter vergelijking enkele bijbel teksten lezen.

Enige voorkennis van de islam en/of christendom is gewenst, maar niet noodzakelijk. De cursisten krijgen cursusmateriaal en een korte voorbereidingsopdracht voor de tweede bijeenkomst.

Online cursus

Cursus op locatie

Basis/verdiepend

Zowel basis als verdiepend

Verzwaard/onverzwaard

Open

Data en locatie

Kosten

Samenwerkingspartner

Aanbevelingen en commentaren

"Toegankelijk en verbindend" 

"Brede invalshoek, breed perspectief"

"Het is niet zwart/wit, het is genuanceerder. Net zoals in het joodse en christelijke geloof.”

"Sterke punten van deze cursus zijn dat het open is voor iedereen en dat er vergelijking wordt gemaakt, en interactie"