Profiel van de imam

Online module over imams in Nederland en de complexiteit van hun rol in de westerse context. Werklast: 7 - 11 uur.

Het begrip ‘imam’ is stevig ingeburgerd in de Nederlandse taal. Over de inburgering van de imam zelf bestaan nog veel vragen, zoals naar zijn invloed onder oudere en jonge moslims in Nederland. Kan hij een rol spelen in het tegengaan van radicalisering en zo ja, hoe? Hoe krijgt zijn relatie met de moskee en de bredere Nederlandse samenleving vorm? Is zijn rol vergelijkbaar met die van een dominee of priester? 

Er zijn in de afgelopen jaren verschillende initiatieven geweest om een Nederlandse ‘imamopleiding’ op te richten, maar enkele strandden na een aantal jaar. Komt dat omdat maar weinig Nederlandse moslimjongeren imam willen worden, of zijn er andere redenen aan te wijzen? En als een jongerenorganisatie een imam wil uitnodigen uit het buitenland, komt het regelmatig voor dat er commotie over ontstaat. Wat maakt nu dat een imam in opspraak komt, en hoe verhoudt zich dat tot de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en de scheiding tussen kerk en staat? 

Moskeebesturen, jongeren, vrouwen, beleidsmakers, universiteitsbesturen: zij hebben allen een bepaald idee bij ‘het profiel van de imam’. Maar deze profielschets blijkt in de praktijk verre van eenduidig. Bij het opzetten van een Nederlandse imamopleiding is dit een complicerende factor. Deze cursus biedt helder inzicht in de vraag waarom verwachtingen over wie een imam is en wat hij zou moeten doen, vaak botsen. 

Voor wie? 

Deze module is geschikt voor beleidsmakers en bestuurders van gemeenten of overheid, moskeebestuurders en imams, en iedereen die meer duidelijkheid wil krijgen over de positie en rol van de imam in Nederland. 

Opzet

De module bestaat uit drie delen: 

  1. De taken van de imam in de Nederlandse context en de verschillen met de herkomstlanden. 
  2. Ontwikkeling van Nederlandse imamopleidingen. 
  3. De zoektocht van moslimjongeren in Nederland naar kennis over ‘de echte islam’ en de rol van de imam hierin. 

Per onderdeel staat 2-4 uur studietijd gepland. 

De cursus navigeert de deelnemer door wetenschappelijke artikelen en beleidsrapporten die over dit onderwerp zijn geschreven. De cursus biedt heldere analytische kaders om dit lastige dossier beter te begrijpen. Na afloop heeft de deelnemer genuanceerde kennis over de imam, zijn taken en zijn publiek.

Online cursus

Cursus op locatie

Basis/verdiepend

Verdiepend

Verzwaard/onverzwaard

Deze module wordt onverzwaard aangeboden.

Onverzwaarde online collegemodule. U doorloopt de drie colleges op uw eigen tempo, waarbij u literatuur leest en opdrachten maakt. Bij inschrijving kunt u aangeven of u een Certificaat van Deelname wilt ontvangen.

Data en locatie

Kosten

37 euro

Klik op 'Inschrijven voor deze module' rechtsboven.

U wordt doorgestuurd naar de intropagina van deze module op de Universiteit Leiden online learning website. Vanaf hier kunt u via paypal/ideal de gekozen cursus betalen. Na betaling ontvangt u een toegangscode waarmee u de college-module kunt beginnen.

Samenwerkingspartner

Aanbevelingen en commentaren

“Een gevarieerde cursus die steeds een luikje verder opent om het langlopende ‘imamdossier’ door te nemen en te begrijpen waar de ‘bottlenecks zitten.” 

“De cursus daagt uit om ‘van perspectief te wisselen’. Hoe kijken verschillende partijen naar de rol van de imam en hoe realistisch is die kijk?”