Politie

De politie staat in het kruispunt van orde-­ en rechtshandhaving aan de ene kant, en de roep om veiligheid en deradicalisering, aan de andere kant. Politiemensen zijn degenen die deze problematiek aan den lijve ervaren, maar daarbij regelmatig worden geconfronteerd met islam-­gerelateerde vragen. 

Cursussen en workshops hierover zijn gegeven voor: 

  • Politiecommissarissen Brabant 
  • Politiecorps Alkmaar
  • Politiecorps Amsterdam
  • Politiecorps Ede