Scholen

De Leiden Islam Academie heeft goede contacten in het primair en voortgezet onderwijs en weet daarom met welke kwesties u te maken kunt hebben. Wilt u bijvoorbeeld de actualiteit beter kunnen duiden? Of beter in staat zijn lastige gesprekken in de klas te voeren en leerlingen te faciliteren dit met elkaar te doen? Wilt u ondersteund worden in een docentenoverleg over de manieren waarop kan worden omgegaan met islam op school? Onderstaande pakketten bieden diverse mogelijkheden waar u uit kunt kiezen, en die in nader overleg met de Academie nog meer toegesneden kunnen worden op uw behoefte.

Lespakketten-op-maat voor leerlingen van lagere en middelbare scholen en lerarenopleidingen

Gastcollege

Duur: 2 uur Locatie: op school Kosten: op aanvraag

Een gastcollege bij u op school, over islamgerelateerde onderwerpen naar uw keuze, met ruimte voor discussie. Voor VO-leerlingen geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, burgerschap en filosofie. Tevens geschikt voor studenten aan lerarenopleidingen.

Gastcolleges die al op scholen zijn gegeven gingen over:

 • Islam in Europa (kort overzicht van de rijke geschiedenis van islam in Europa, de beeldvorming over islam, met veel aandacht voor de situatie van nu);
 • Geweld in het Midden-Oosten (wat maakt dat er steeds zoveel geweld lijkt te zijn in het Midden-Oosten? En welke rol speelt het Westen daarin?);
 • Islam: religie en filosofie (de profeet  en de Koran hebben theologen en filosofen eeuwen lang aan het denken gezet over God, maar vooral ook over kwesties als rechtvaardigheid en onderdrukking, man en vrouw, gelovige en niet-gelovige, oorlog en vrede.)

Masterclass

Duur: 1 dagdeel Locatie: op school, of in Leiden Kosten: op aanvraag

Een masterclass behandelt een thema, en bestaat uit meerdere onderdelen. Deze onderdelen kunnen meerdere lessen zijn, maar ook discussies (bijvoorbeeld in de vorm van een radiointerview), bezoek aan moskee, etc. Voor VO-leerlingen in de hoogste klassen, in één of meerdere middelbare scholen. Tevens geschikt voor studenten aan lerarenopleidingen.

Voorbeelden 

 • Religie en geweld (in samenwerking met een docent van de vakgroep Religiestudies van Universiteit Leiden)
 • Midden-Oosten (in samenwerking met diplomaat van Buitenlandse Zaken) Andere mogelijke onderwerpen voor Masterclasses
 • Individu, minderheid en samenleving (Hoe passen mensen hun etnische, religieuze, culturele of andere identiteit in de samenleving? Is het nu anders dan vroeger? En waarom erkent Europa wel etnische, maar geen religieuze identiteit?)
 • Migratie (Nederland kent eeuwen van immigratie en emigratie. Maar nu lijkt het anders dan vroeger: hoe komt dat? En hoe zien wij onze toekomst daarin?)

Lespakketten-op-maat voor docenten van lagere en middelbare scholen en lerarenopleidingen

Studiedagmiddag 'Islam op school' voor het PO en VO

Duur: 1 middag Locatie: op school, of in Leiden Kosten: op aanvraag

Een inleidende lezing over islam die handvatten biedt voor een discussie met uw collega’s om tot een inzicht komen in de (aard van de) islam-gerelateerde kwesties die spelen op school, en hoe daarmee om te gaan.

Aanvullende werkvormen:

 • Discussies in kleine werkgroepen.
 • Gesprek met bestuursleden van de lokale moskee.
 • Bespreking van onderwerpen met islamitische studenten van Universiteit Leiden.
 • Workshop gesprekstechnieken voor het voeren van lastige gesprekken onder leiding van een in diversiteit gespecialiseerde pedagoge.

Voor docenten in het PO en VO. Tevens geschikt voor studenten in laatste jaar van de lerarenopleiding.

Voorbeelden 

Deze studiedagen zijn inmiddels bij een groot aantal scholen gegeven. Iedere keer was anders, vanwege de verschillende karakters van de scholen, docenten en problematiek. Voorafgaand aan de studiemiddag werd middels een kleine enquête onder de docenten nagegaan wat de vragen waren. Tijdens deze studiemiddagen zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 • Wat betekent islam voor moslimleerlingen en hun identiteit?
 • Wat is haram en hoe kun je daarmee omgaan?
 • Hand geven en seksualiteit
 • Wat mag wel en niet tijdens de Ramadan?
 • Omgaan met intolerante uitspraken
 • Islam en de vrouw
 • Islam en geweld
 • Islam en intolerantie
 • Midden-Oosten problematiek